De balans tussen kwaliteit en kosten

Bij het opstarten van een digitaliseringstraject dient een zorgvuldige inventarisatie gemaakt te worden van de belangen van alle zogenaamde “stakeholders”. Het is daarbij essentieel uiteindelijk te komen tot een project definitie, die van voor tot achter gedragen wordt door de hele organisatie -en net zo belangrijk-  wordt begrepen door de uitvoerder van het project.

In de documentautomatisering kan er veel mis gaan. Opdrachtgevers spreken de taal niet van de leveranciers en uitvoerders van digitaliseringsprojecten. Zij zien zich vaak genoodzaakt dan maar te vertrouwen op het vakmanschap van de gekozen aannemer. Daarnaast is het voor de opdrachtgever vaak onmogelijk om op voorhand de beste balans te vinden tussen kosten en kwaliteit.  Te vaak komt het voor dat de “economisch beste aanbieder” uiteindelijk de duurste blijkt te zijn.

Imaging als architectuur

Bij het bouwen van een huis kom je dezelfde problematiek tegen. Als consument loop je ook niet rechtstreeks naar een aannemer. Je huurt eerst een architect in die met zijn vakmanschap zorgt voor een gedegen ontwerp en er daarna voor zorgt dat de aannemer doet wat hij beloofd heeft, met de materialen die in het bestek staan en natuurlijk binnen de tijd die daarvoor overeengekomen is.

In de Document Management sector is het eigenlijk net zo. Als je wilt dat er uiteindelijk een gedegen oplevering van het project tot stand komt, dan zet je daar een “architect”, een specialist voor in. Elveo ís die specialist.

Wilt u professionele ondersteuning bij het opzetten van een digitaliseringsproject, –groot of klein– neem contact op met ons. Zie de contactpagina