De talloze mogelijkheden en voorschriften rondom digitale opslag van documenten bieden nogal wat ruimte voor “dure” vergissingen. Te vaak zien we dat aanbestedingen juridisch volledig dichtgetimmerd zijn, maar dat de beschrijving van het uit te voeren werk onvoldoende of zelfs onjuist en veel te beknopt deel uitmaakt van de aanbesteding.

Met het toenemen van digitale werkprocessen en de steeds hardere roep om efficientere uitvoering, staat menig organisatie voor de moeilijke taak om de digitalisering zelf te optimaliseren. Hoe doe je dat als je zelf geen specialisten in huis hebt?

Elveo biedt technische en vooral pragmatische ondersteuning bij het tot stand brengen van een plan van aanpak of het opstellen van functionele eisen bij aanbestedingen in de wereld van “Document Management”. Tevens dragen wij zorg voor projectmanagement of ondersteuning tijdens de uitvoeringsperiode van papier naar digitaal, zowel bij reguliere document processen als bij voorgenomen substitutietrajecten.

Wij zijn uw technisch adviseur in het doolhof van wet- en regelgeving op het gebied van document automatisering.

Projectconfiguratie

In een gemiddeld digitaliseringsproject zijn er tal van zaken die een fundamentele kennis noodzakelijk maken van onderwerpen als:

– Scantechnieken – Bestandsformaten en standaarden
– OCR technieken – Wettelijke voorschriften
– Archiefwetenschap – Organisatorische belangen
– Kwaliteitsborging – Enzovoort.

 

Elveo neemt u die zorg graag uit handen en zorgt voor een complete en gedetailleerd beschreven Project Configuratie. Neem voor meer informatie contact op met: Leon van Oosterom